0378.858.079
play-video

Hướng dẫn: Đăng ký dùng thử giải pháp Tera CRM

Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) không chỉ là một công cụ, mà còn là một chiến lược cần thiết giúp doanh nghiệp xây dựng và duy trì mối quan hệ vững chắc với khách hàng. 

Đăng ký tài khoản cá nhân

Bước 1: Truy cập vào phần mềm Tera CRM >> Đăng ký
 

Truy cập phần mềm Tera CRM
Truy cập phần mềm Tera CRM

Bước 2: Chọn phần Đăng ký cá nhân >> Thiết lập các thông tin rồi chọn Đăng ký

Đăng ký cá nhân Tera CRM
Đăng ký cá nhân 

Lưu ý: 

  • Mỗi một email đăng ký là một tài khoản, một email không thể đăng ký cho nhiều tài khoản
  • Các trường thông tin bắt buộc điền đủ để đăng ký 

Bước 3: Thông báo Tạo tài khoản thành công >> tiến hành Đăng nhập

Tạo tài khoản Tera CRM thành công
Tạo tài khoản thành công

Bước 4: Điền đủ thông tin >> Đăng nhập

 

 Đăng nhập Tera CRM
 Đăng nhập

Bước 5: Xác nhận mã OTP được gửi qua mail đăng ký >> Đăng nhập thành công

Đăng nhập Tera CRM thành công
Đăng nhập thành công

Bước 6: Vào mục Thông tin của tôi

Thông tin của tôi trên Tera CRM
Thông tin của tôi

Bước 7: Xem Thông tin cá nhânLưu (nếu sửa thông tin)

Thông tin cá nhân trên Tera CRM
Thông tin cá nhân và Lưu

Lưu ý: Tại thông tin cá nhân có thể

  • Chỉnh sửa thông tin tài khoản
  • Thay đổi ảnh đại diện của tài khoản
  • Đổi mật khẩu tài khoản (vẫn nhớ mật khẩu hiện tại)

Tài khoản cá nhân đăng ký tài khoản doanh nghiệp

Bước 1: Thiết lập Thông tin doanh nghiệp >> Đăng ký tài khoản doanh nghiệp

Đăng ký tài khoản doanh nghiệp trên Tera CRM
Đăng ký tài khoản doanh nghiệp

Lưu ý: 

  • Các phần có dấu * là những mục bắt buộc điền
  • Phần email công ty, không thể thay đổi được trong quá trình sử dụng tài khoản. Vì một tài khoản doanh nghiệp tương ứng với một email của doanh nghiệp đó.

Bước 2: Thông tin đăng ký đang chờ xác nhận từ Tera Solutions >> Lưu thông tin

Thông tin doanh nghiệp trên Tera CRM
Thông tin doanh nghiệp

Bước 3: Nhận mail Kích hoạt tài khoản sau khi Tera Solutions xác nhận

Kích hoạt tài khoản Tera CRM
Kích hoạt tài khoản

Bước 4: Đăng ký tài khoản doanh nghiệp thành công >> Đăng nhập

Đăng ký tài khoản doanh nghiệp Tera CRM thành công
Đăng ký tài khoản doanh nghiệp thành công

Bước 5: Đăng nhập tài khoản cá nhân. Tài khoản này trở thành chủ sở hữu của tài khoản doanh nghiệp

Đăng nhập tài khoản cá nhân trên Tera CRM
Đăng nhập tài khoản cá nhân

Trải nghiệm và đăng ký dùng thử Tera CRM ngay hôm nay!