0378.858.079
play-video

HDSD: Tổng quan về giải pháp Tera CRM

Tera CRM là một giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp quản lý quan hệ khách hàng, đơn hàng và các chiến dịch tiềm năng. Với giao diện hiện đại, thân thiện, Tera CRM hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra các dự báo về hành vi khách hàng và gợi ý kế hoạch kinh doanh dựa trên dữ liệu được  thu thập trước đó.
Thêm thành viên và phân quyền 

Bước 1: Vào mục thành viên >> Thêm thành viên

Thao tác thêm thành viên - Tera CRM
Thao tác thêm thành viên

Bước 2: Điền đủ thông tin và Phân quyền >> Lưu

Thiết lập thông tin thành viên - Tera CRM
Thiết lập thông tin thành viên

Bước 3: Phân quyền thành viên tại trường “Phân quyền” 

Phân quyền thành viên - Tera CRM
Phân quyền thành viên

 

Bước 4: Thêm thành viên thành công

Thêm thành viên thành công - Tera CRM
Thêm thành viên thành công

Trải nghiệm phần mềm Tera CRM ngay hôm nay!